Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego. Życzymy przyjemnych i smacznych transakcji.

USŁUGA
1.1. Serwis victorydiet.pl w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu lub biura zestawów składających się z 3-5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik.
ZAMÓWIENIE
2.1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2.2. Przystąpienie do programu serwisu victorydiet.pl następuje drogą telefoniczną/mailową po wcześniejszym wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.victorydiet.pl. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu formularza zamówienia serwis victorydiet.pl skontaktuje się z klientem telefonicznie bądź drogą mailową, w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
2.3. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy zamowienie@victorydiet.pl.
2.4. Biuro serwisu victorydiet.pl przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 570-900-570.
2.5. Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim stanie zdrowia i kondycji mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety w szczególności dotyczy to:
chorób istniejących oraz przebytych; nadciśnienia tętniczego; cukrzycy; nietolerancji laktozy; zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, ewentualnie w przypadku kobiet informacje o ciąży albo karmieniu piersią, jak również alergie.
W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem kontrahent powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
2.6.Informujemy, że przygotowane przez nas zestawy dań mogą zawierać śladowe ilości (być zanieczyszczone) glutenem, laktozą, orzechami i innymi alergenami. W przypadku konieczności całkowitego wykluczenia wyżej wymienionych składników prosimy o przekazanie stosownej informacji naszemu konsultantowi. Informujemy także, że właściciel serwisu victorydiet.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki zdrowotne w przypadku braku informacji.
2.7. Serwis VictoryDiet może anulować zamówienie w dniu jego złożenia podając klientowi powód i zwracając na konto środki za zamówienie.
2.8. Właściciel serwisu victorydiet.pl nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 2.5.
2.9 Właściciel serwisu victorydiet.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
odmowy udzielenia informacji dotyczące stanu zdrowia kontrahenta, a także innych istotnych informacji z punktu widzenia ustalenia diety i jej ewentualnego wpływu na stan zdrowia kontrahenta;
nieudzieleniem przez kontrahenta wszystkich informacji, albo nieprawdziwych informacji co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług victorydiet.pl, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
2.10. Zamawiającym program w serwisie victorydiet.pl może być jedynie osobą dorosłą. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.
2.11. Zamawiający, który przekazał kurierowi kluczyk, kartę, chip, bądź inny przedmiot potrzebny do prawidłowo dokonanej usługi.  Musi ustalić miejsce zwrotu wyrzej wymienionej rzeczy drogą mailową biuro@victorydiet.pl z konsultantem VictoryDiet dwa dni przed zakończeniem usługi.
2.12 Menu/Jadłospis wraz z kalorycznością dań dostępny jest po założeniu konta w panelu klienta poprzez naszą stronę internetową w serwisie dietly. Informacja o aktualnym dziennym jadłospisie dostępna jest w panelu klienta. Nie umieszczamy kart z menu i kalorycznością diet w zestawach dań.

PŁATNOŚĆ
3.1. Opłata za program można uiścić:

  1. przelewem bankowym (tradycyjnym) za cały okres programu z góry. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze: Santander S.A.  77 1090 1753 0000 0001 1634 4775
  2. płatnośći elektroniczne i płatnośći kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu https://tpay.com/ – możliwe aktualne sposoby płatnośći określone są na stronie internetowej https://tpay.com/dlaczego-tpay
    3.2. Korzystanie z usług serwisu victorydiet.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej victorydiet.pl.
    3.3. Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie victorydiet.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z klientem serwis victorydiet.pl wysyła e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku wymieniony w punkcie 3.1.. Płatność i/lub brak odpowiedzi (wraz z chęcią modyfikacji danych) na maila potwierdzającego jest równoznaczne z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia.
    3.4. Na życzenie Klienta serwis victorydiet.pl wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy zamówienie@victorydiet.pl w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu.

DOSTAWA
4.1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są od poniedziałku do niedzieli w godzinach 23:00-07:00 na terenie Warszawy i okolic; Pruszków, Piaseczno, Łomianki, Ząbki, . Po stronie Wschodniej w godzinach 21:00-05:00.: Józefów, Otwock, Karczew.
4.2. Szczegóły dostawy ustalane są z klientem podczas rozmowy telefonicznej lub korespondencji mailowej przed dokonaniem płatności.
4.3. Opłata za dostawę poza teren Warszawy ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną z konsultantem serwisu victorydiet.pl
4.4. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia (zmiana adresu, zawieszenia) należy zgłaszać na adres email: zamówienie@victorydiet.pl, dwa dni przez realizacją dostawy do godziny 10:30. Brak potwierdzenia zmiany przez konsultanta onacza, że nie została zaktualizowana.
4.5. Brak potwierdzenia poprawności zmian przez klienta (po uprzednim wysłaniu wiadomości przez konsultanta), wiąże się z akceptacją zmian.
4.6. Dla zmian, które dotyczą soboty i niedzieli prosimy o przekazanie informacji do godziny 10:30 w piątek. Zmiany dotyczące poniedziałku należy zgłosić do godziny 13:30 w piątek. Natomiast wtorek, środa, czwartek, piątek dwa dni robocze wcześniej do godziny 10:30 dzień wcześniej.
4.7. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 4.4. i 4.6. nie zostaną zrealizowane.
4.8. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia (Informujemy również w codziennym Menu i na serwisie Facebook.pl).
4.9. Serwis victorydiet.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, w którym zamawiający wskazał.
4.10. Serwis victorydiet.pl, w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta serwis victorydiet.pl zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.

ZMIANY PROGRAMU, REZYGNACJA, ZMIANA TERMINU DOSTAWY, REKLAMACJA

5.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
5.2. W przypadku zmiany programu lub rezygnacji Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu victorydiet.pl najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu victorydiet.pl najpóźniej dwa dni robocze przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 08:00-15:00 od poniedziałku do piątku.  W przypadku nie odwołania zamówienia z 48-godz. wyprzedzeniem zostanie zrealizowane. Klient musi otrzymać potwierdzenie mailowe lub telefoniczne zmiany programu.
5.3. W przypadku rezygnacji z programu podczas jego trwania, serwis victorydiet.pl rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu (uwzględniając redukcję kwoty o prowizję serwisu groupon/tpay.pl).
5.4. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – konieczne jest przesłanie pisemnego oświadczenia z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego na adres siedziby firmy w terminie 10 dni roboczych od momentu powstania zmiany. W przypadku, gdy klient dokonał transakcji metodą płatności za pośrednictwem platformy płatnicznej T-Pay. Zwrot środków zostanie pomniejszony o prowziję 1,59%.
5.5. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy) jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres zamówienie@victorydiet.pl lub telefonicznie na nr. 570-900-570 nie później niż dzień roboczy przed dostawą do godziny 12:00. Klient musi otrzymać potwierdzenie mailowe zmian. 5.6. Zamawiający składając zamówienie akceptuje wszelkie procedury dostarczania pudełek  Victory Diet.
5.6. Serwis victorydiet.pl zastrzega sobie prawo do zmiany menu z przyczyn niezależnych od nich samych.
5.7. Za błędnie dostarczone paczki, lub nienależycie wykonaną usługę Zamawiający ma prawo do reklamacji. Poparta dokumentacją zdjęciową reklamacja wraz z dokładnym zdjęciem banderoli na opakowaniu zbiorczym musi być zgłoszona do 24h od momentu otrzymania świadczenia kateringowego.
5.8. Przy zamówieniu indywidualnym wszelkie reklamacje będą uwzględnianie jedynie po otrzymaniu dokumentacji zdjęciowej i dokładnym opisie reklamacji.
5.9. W przypadku zaistnienia w/w sytuacji, Strony zobowiązują się do niezwłocznego wyjaśnienia oraz weryfikacji przyczyn błędów do 7 dni.
5.10. W przypadku płatności przez serwis tpay.pl (szybkie płatności online), kwota zwrotu środków z tytułu rezygnacji zostaje pomniejszona o prowizję serwisu.
5.11. W przypadku płatności przez serwis groupon.pl, kwota zwrotu środków z tytułu rezygnacji zostaje pomniejszona o prowizję serwisu.
5.12. W przypadku rezygnacji klienta z wykupionego programu zwrot środków odbywa się w kwocie cen nie objętych promocją. Ceny promocyjne obowiązują tylko w przypadku realizacji całego zamówienia.
5.13 W przypadku woli otrzymania faktury Vat, klient jest zobowiązany do przesłania pełnych danych do faktury w zamówieniu jak i poinformowaniu o chęci otrzymania mailowo lub telefonicznie. Po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego faktury nie możemy już wystawić.
5.14 W przypadku skorzystania z promocji -20% na catering dietetyczny od 50 dni złożone zamówienie nie podlega zwrotowi środków. Prosimy o przemyślane zakupy

POLITYKA PRYWATNOŚCI

6.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679. Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych victorydiet.pl . Administratorem danych jest victorydiet.pl. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem serwisu www.victorydiet.pl. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.

6.2.Serwis victorydiet.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.

6.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w VictoryDiet jest spółka Wiktoria Sp. Z o.o. w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w  https://victorydiet.pl/cookie-policy/ opublikowanej w VictoryDiet. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Victory Diet, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w VictoryDiet plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z VictoryDiet jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z VictoryDiet  jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

6.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.