REGULAMIN

Regulamin

USŁUGA
1.1. Serwis victorydiet.pl w ramach swojej działalności oferuje dostarczanie do domu lub biura zestawów składających się z 5 posiłków (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja). Każdy posiłek spakowany jest w oddzielny pojemnik.
ZAMÓWIENIE
2.1. Składający zamówienie potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego regulaminu.
2.2. Przystąpienie do programu serwisu victorydiet.pl następuje drogą telefoniczną po wcześniejszym wypełnieniu formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.victorydiet.pl. Złożenie zamówienia wiąże się z koniecznością akceptacji Regulaminu. Po wypełnieniu formularza zamówienia serwis victorydiet.pl skontaktuje się z klientem telefonicznie w celu ustalenia szczegółów zamówienia oraz płatności.
2.3. Pierwsza dostawa posiłków w ramach wykupionego programu następuje w dniu wyznaczonym przez Klienta, jednak nie wcześniej niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu wpłaty bądź odebraniu potwierdzenia przelewu. Potwierdzenia należy wysyłać na adres mailowy zamowienie@victorydiet.pl.
2.4. Biuro serwisu victorydiet.pl przyjmuje zamówienia telefoniczne od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 oraz w soboty w godzinach 10-14. W tych samych godzinach prowadzona jest również bieżąca obsługa klientów. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem telefonu 570-600-570.
2.5. Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim stanie zdrowia i kondycji mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety w szczególności dotyczy to:
chorób istniejących oraz przebytych;
nadciśnienia tętniczego;
cukrzycy;
nietolerancji laktozy;
zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, ewentualnie w przypadku kobiet informacje o ciąży albo karmieniu piersią, jak również alergie.
W przypadku wątpliwości związanych ze stanem zdrowia, zażywanymi lekami lub przebytym leczeniem kontrahent powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.

2.6. Właściciel serwisu victorydiet.pl nie ponosi odpowiedzialności za efekty stosowania programów w przypadku zatajenia przez klienta informacji wymienionych w punkcie 2.5.
2.7 Właściciel serwisu victorydiet.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
odmowy udzielenia informacji dotyczące stanu zdrowia kontrahenta, a także innych istotnych informacji z punktu widzenia ustalenia diety i jej ewentualnego wpływu na stan zdrowia kontrahenta;
nieudzieleniem przez kontrahenta wszystkich informacji, albo nieprawdziwych informacji co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług victorydiet.pl, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
2.8. Zamawiającym program w serwisie victorydiet.pl może być jedynie osoba dorosła. Zamówienia dla osób niepełnoletnich może dokonać prawny opiekun, który bierze pełną odpowiedzialność za efekty stosowania diety.
PŁATNOŚĆ
3.1. Opłata za program następuje tylko i wyłącznie przelewem bankowym za cały okres programu z góry. Wpłatę należy wnieść na rachunek o numerze: BZ WBK  77 1090 1753 0000 0001 1634 4775
3.2. Korzystanie z usług serwisu victorydiet.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej victorydiet.pl.
3.3. Po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie victorydiet.pl oraz odbyciu rozmowy telefonicznej z klientem serwis victorydiet.pl wysyła e-mail z Potwierdzeniem Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera szczegóły dotyczące zamówienia, dostawy oraz płatności. Potwierdzenie Zamówienia jest podstawą do dokonania płatności na nr rachunku wymieniony w punkcie 3.1.. Płatność jest równoznaczna z akceptacją zamówienia na warunkach podanych w Potwierdzeniu Zamówienia.
3.4. Na życzenie Klienta serwis victorydiet.pl wystawi fakturę VAT. Dane do faktury należy dostarczyć na adres mailowy zamówienie@victorydiet.pl w momencie składania zamówienia. Wystawiona faktura VAT zostanie wysłana drogą mailową na adres e-mailowy podany przy zamówieniu.
DOSTAWA
4.1. Dostawy zestawów z posiłkami realizowane są od poniedziałku do niedzieli w godzinach 2:00-07:00.
4.2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności. Dostawy nie są realizowane bezpośrednio do rąk klienta. Zamawiający ma obowiązek zapewnić i udostępnić zaplecze (klatka, dom, płot, specjalne pomieszczenie, ochrona, recepcja) do godziny 7 w celu bezpiecznego pozostawienia zamówienia. Po dostarczeniu zamówienia na umówioną godzinę w wyznaczonym miejscu (klatka, dom, płot, specjalne pomieszczenie, ochrona, recepcja) zamawiający bierze pełną odpowiedzialność za zamówienie.
4.3. Dostawa w obszarze administracyjnym Warszawy zaznaczonym na mapie jest bezpłatna. Opłata za dostawę poza ten teren ustalana jest indywidualnie drogą telefoniczną z konsultantem serwisu victorydiet.pl

4.4. Klient ma możliwość zmiany adresu oraz godziny dostawy jednak nie później niż do godziny 12:00 dnia poprzedzającego dostawę zestawu uwzględniając godziny pracy biura serwisu victorydiet.pl. O takiej zmianie prosimy informować nas telefonicznie pod numerem telefonu 570-600-570
4.5. Dla zmian, które dotyczą soboty i niedzieli prosimy o przekazanie informacji do godziny 12:00 w piątek. Zmiany dotyczące poniedziałku należy zgłosić do godziny 12:00 w piątek. Natomiast wtorek, środa, czwartek, piątek dzień wcześniej do godziny 12:00 dzień wcześniej.
4.6. Zmiany zgłoszone po upływie terminów określonych w pkt. 4.4. i 4.5. nie zostaną zrealizowane.
4.7. Harmonogramy dostaw na dni świąteczne (poza niedzielami) będą dostarczane z odpowiednim wyprzedzeniem drogą mailową na adres podany przy składaniu zamówienia.
4.8. Serwis victorydiet.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie dostawy przez Klienta w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, w którym zamawiający wskazał.
4.9. Serwis victorydiet.pl, w przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym przedziale czasowym oraz miejscu, zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez Klienta. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez Klienta serwis victorydiet.pl zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.
ZMIANY PROGRAMU, REZYGNACJA, ZMIANA TERMINU DOSTAWY
5.1. Klient ma możliwość dokonania zmian w trakcie trwania programu. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku klient jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
5.2. W przypadku zmiany programu lub kaloryczności Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu victorydiet.pl najpóźniej 2 dni robocze przed datą zaistnienia zmiany. W celu zmiany miejsca i godziny dostawy Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie serwisu victorydiet.pl najpóźniej dwa dni robocze przed datą dostawy w godzinach pracy biura serwisu, czyli 10:00-18:00 od poniedziałku do piątku.  W przypadku nie odwołania zamówienia z 48-godz. wyprzedzeniem zostanie zrealizowane.
5.3. W przypadku rezygnacji z programu podczas jego trwania, serwis victorydiet.pl rozliczy każdy wykorzystany dzień w cenie za dzień zgodnej z cennikiem dla wykorzystanego okresu.
5.4. Gdy dokonane przez Klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – może on domagać się zwrotu powstałej nadpłaty lub rozliczyć ją przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – konieczne jest przesłanie pisemnego oświadczenia z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego na adres siedziby firmy w terminie 10 dni roboczych od momentu powstania zmiany.
5.5. Klient ma możliwość zawieszenia dostawy (zmiany terminu dostawy) jednak taką informację musi przekazać drogą mailową na adres zamówienie@victorydiet.pl lub telefonicznie na nr. 570-600-570 nie później niż dzień roboczy przed dostawą do godziny 14:00. 5.6. Zamawiający składając zamówienie akceptuje wszelkie procedury dostarczania pudełek  Victory Diet.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
6.1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych victorydiet.pl . Administratorem danych jest victorydiet.pl. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych można dokonać kontaktując się z konsultantem serwisu www.victorydiet.pl. W ten sam sposób można usunąć swoje dane osobowe i teleadresowe.
6.2.Serwis victorydiet.pl korzysta z plików cookie. Poprzez korzystanie z naszej strony wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na twoim komputerze/urządzeniu.
6.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Pin It on Pinterest

Share This